Welkom op de website van E-Mirrors

E-Mirrors is een opbloeiende praktijk die kinderen en jongeren ondersteunt bij hun eigen (emotionele) ontwikkeling. Ieder kind is uniek en heeft zorg nodig die voor hem of haar op maat is gesneden. E-Mirrors zoekt hier de juiste aanpak voor, gebaseerd op respect en iedereen in zijn eigen waarde. De doelgroep waar E-Mirrors zich op richt zijn kinderen en adolescenten/jong volwassenen met meer- of hoogbegaafdheid en/of gedragsproblematiek.

E-Mirrors kan begeleiding bieden op verschillende vlakken. (Deze kunt u vinden bij het aanbod).

Het ontstaan van E-mirrors

E-Mirrors is onstaan vanuit een passie met honden en een passie om kinderen te laten ontwikkelen in deze maatschappij. Door deze twee te combineren gebeuren er in begeleidingstrajecten hele bijzondere dingen, waar vooral het zelf ervaren centraal staat. Uit mijn ervaring heb ik gemerkt dat er weinig hulpverlening is voor kinderen die meer- en/of hoogbegaafd zijn en dat zij zelf vaak door bijvoorbeeld een discussie met iemand aan te gaan juist omzeilen om iets te moeten doen. Juist door het inzetten van de hond kun je het kind dan anders benaderen.

De naam E-Mirrors is samenvoeging van een aantal kernbegrippen waar deze praktijk voor staat:

 • Emotie/ emotionele intelligentie (EQ)
 • Intelligentie (IQ)
 • Reflectie: reflectie op jezelf maar ook naar anderen.
 • Overgevoeligheid
 • Spiegelen: door met of zonder de hond te spiegelen op het gedrag.

Het eerste dat ik wil uitlichten, is de verwachting wat deze jongen heeft. Hij heeft deze oefening al eens gedaan en gaat er meteen vanuit dat dit nu ook lukt. Balto voelt dit aan en reageert anders dan dat de jongen verwacht. In het gedrag van Balto is te zien dat hij van alles wil doen, maar hij springt niet over de sprong heen. Bij zowel de jongen als bij Balto is de spanning te zien en te voelen.

Emotionele ontwikkeling is een hele belangrijke ontwikkeling bij kinderen. Tijdens de emotionele ontwikkeling vormen ze zich tot een uniek persoon met een eigen persoonlijkheid.

De begeleiding is inhoudelijk steeds gericht op:

 • Zorg op maat bieden
 • vertrouwelijke relatie opbouwen
 • respectvolle benadering
 • acuut ingrijpen wanneer er een probleem voorvalt
 • veiligheid creëren en behouden
 • veilige leeromgeving creëren
 • leren van elkaar en leren van de hond
 • sociale vaardigheden leren en toepassen
 • kwaliteiten en valkuilen

Spiegelen met honden heeft betrekking op communicatie, motivatie en je eigen rol. Spiegelen betekent eigenlijk het onbewuste gedrag bewust maken door een spiegel voor te houden. De honden staan metafoor voor deze spiegel.