Individuele begeleiding

E-Mirrors is een praktijk gericht op het bieden van zorg en activiteiten van cognitieve en/of sociaal-emotionele- en gedragsproblematiek.  Als Social Worker verzorg ik de directe begeleiding van de individuele cliënt betreffende maatschappelijke ondersteuning, dagelijkse activiteiten, verzorging van de mens gericht op bescherming en herstel van de gezondheid van de cliënt.

Er kan ook gekozen worden om de begeleiding te ondersteunen door het inzetten van een hond. Door via de hond aan leerdoelen te werken, ervaren de kinderen zelf waar hun kwaliteiten en valkuilen zitten en dit toe te passen binnen de maatschappij. Door hun eigen ervaring op te doen, worden ze bewuster van hun uitdagingen, emoties en problemen en leren ze deze zelf op te lossen, aan te pakken of ermee om te gaan. De hond kan door spiegeling van gedrag bepaalde situaties naar boven laten komen, die verschillende emoties, problemen en/of reacties met zich mee brengen. De hulpverlener stelt bepaalde vragen om het probleem te concretiseren bijvoorbeeld:

 • Wat is er gebeurt?
 • Wat is het probleem? Ervaar je dit zelf ook zo?
 • Hoe is het ontstaan?
 • Wat had je anders kunnen doen?
 • Hoe kun je dit oplossen.

Samen met de hond kun je dit oefenen en vervolgens in de praktijk toepassen. Er wordt ook constant gekeken of het toepassen is gelukt of dat er een andere oplossing wenselijk is.

De begeleiding is inhoudelijk steeds gericht op:

 • Zorg op maat bieden
 • vertrouwelijke relatie opbouwen
 • respectvolle benadering
 • acuut ingrijpen wanneer er een probleem voorvalt
 • veiligheid creëren en behouden
 • veilige leeromgeving creëren
 • leren van elkaar en leren van de hond
 • sociale vaardigheden leren en toepassen
 • kwaliteiten en valkuilen

Mijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel bevestigt dit: SBI-code: 86913 – Praktijken van psychotherapeuten en psychologen. Begeleidingstrajecten aan kinderen/ jong volwassenen met een meer- of hoogbegaafdheid en/of gedragsproblematiek, waarbij eventueel een hond ingezet kan worden.

Gezinsbegeleiding

De begeleiding kan zich ook richten op het systeem rondom de cliënt en de invloed van het systeem op de cliënt en zijn problematiek. Met het systeem wordt bedoeld de directe en indirecte omgeving van de cliënt: gezin, familie, school, verenigingen, vrienden etc. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om een begeleiding met de hond samen met kind, ouders en of broertjes/zusjes te volgen. Dit is afhankelijk van de hulpvraag van u en uw kind.

De begeleiding is inhoudelijk steeds gericht op:

 • Zorg op maat bieden
 • vertrouwelijke relatie opbouwen
 • respectvolle benadering
 • acuut ingrijpen wanneer er een probleem voorvalt
 • veiligheid creëren en behouden
 • veilige leeromgeving creëren
 • werken aan de individuele doelen

Er is ook een mogelijkheid om als ouders hulpvragen te stellen en hierin worden geadviseerd/aangestuurd te worden.

Hier zijn verschillende manieren in mogelijk. Er kan gekozen worden voor in het gezin mee te draaien en te observeren en aan de hand daarvan een plan met doelen op te stellen. Bij genoeg aanmeldingen kan er ook een oudercursus worden gegeven waar ook ouders ervaringen met elkaar kunnen delen.

Ook kan er gekozen worden om een begeleiding met de hond samen met uw kind te volgen. Dit is afhankelijk van de hulpvraag van u en uw kind.

De begeleiding is inhoudelijk steeds gericht op:

 • Zorg op maat bieden
 • vertrouwelijke relatie opbouwen
 • respectvolle benadering
 • acuut ingrijpen wanneer er een probleem voorvalt
 • observeren wat er in het gezin gebeurt: opvoedingsproblemen signaleren in het gezin meedraaien
 • handvaten aanbieden aan ouder
 • alternatieve gedragswijzen oefenen in thuissituatie
 • inspelen op de hulpvragen

Groepsbegeleiding

Bij genoeg aanmeldingen kan er ook gekozen worden voor een groepsbegeleiding.

Groepsbegeleiding wil zeggen dat er in een groep van peers gewerkt wordt aan de individuele doelen van het kind. Samen van elkaar leren en ervaringen delen zijn in deze van belang.

De begeleiding is inhoudelijk steeds gericht op:

 • Zorg op maat bieden
 • vertrouwelijke relatie opbouwen
 • respectvolle benadering
 • acuut ingrijpen wanneer er een probleem voorvalt
 • veiligheid creëren en behouden
 • veilige leeromgeving creëren
 • leren van elkaar
 • sociale vaardigheden leren en toepassen
 • samenwerken met anderen en toch je individuele proces bevorderen

Workshops

Er kunnen verschillende cursussen of Workshops op maat geboden worden. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gekeken wat E-Mirrors voor jullie kan betekenen.

Voorbeelden van cursussen zijn:

 • Sociale vaardigheid cursus
 • oudercursus

Voorbeelden van Workshops zijn:

 • Kennismaken met het inzetten van honden binnen begeleidingen
 • Wat is spiegelen met honden?
 • Ben ik een leider of een volger? Welke rol neem ik in binnen een groep?
 • Zelf je kwaliteiten en valkuilen ontdekken.