Algemene voorwaarden

Voor het uitoefenen van mijn beroep als Social Worker zijn er algemene voorwaarden opgesteld.

Deze voorwaarden treft u in de bijlage.

Download de volledige algemene voorwaarden

Voorwaarden werken met de hond

Het werken met honden is niet geheel zonder risico’s. Het zijn levende beesten die zelfstandig denken en handelen. Wanneer de veiligheid van kind of hond in gevaar is zal de hulpverlener te allen tijde ingrijpen. Er zullen tussen hulpverlener en kind afspraken gemaakt worden om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast wordt u als ouder op de hoogte gesteld van de risico’s en zullen hier afspraken over gemaakt worden.

Voorwaarden voor het werken met honden kunt u onderstaande bijlage downloaden. In deze bijlage staat een risico analyse voor het werken met honden. 

Download de volledige voorwaarden voor werken met de hond.