E-Mirrors biedt verschillende vormen van begeleidingen.

Deze begeleidingen zijn toegespitst op de problematiek van het betreffende kind.

E-Mirrors werkt met verschillende methodieken en soms ook met een combinatie van deze methodieken.

Spiegelen met honden

Sociale vaardigheden

Oplossingsgericht werken

Leer & werk strategieën

Gedragsmodifivcatie CGM

Emotionele ontwikkeling

Spiegelen met honden

Spiegelen heeft betrekking op communicatie, motivatie en je eigen rol. Spiegelen betekent eigenlijk het onbewuste gedrag bewust maken door een spiegel voor te houden. De honden staan metafoor voor deze spiegel. Zij spiegelen het gedrag van het kind en laten het kind zelf ervaringen hierin opdoen. Aan de hand hiervan kan er een gedragsverandering worden gemaakt. Spiegelen is dus ervaringsleren.

Doelen kunnen zijn:

 • Inzicht in jezelf
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Kennis en vaardigheden opdoen
 • Leren omgaan met feedback
 • Leider of volger
 • Gedragspatronen herkennen en veranderen
 • Verankeren van gewenste gedragspatroon
 • Emoties ervaren en benoemen

Spiegelmoment met Balto

In het volgende filmpje ziet u een voorbeeld van een spiegelmoment. In dit filmpje komen verschillende leerdoelen aan bod. Er worden er een paar beschreven. Er is toestemming gegeven door cliënt en ouder/voogd om dit filmpje te plaatsen.

Achtergrond informatie:
Dit is een filmpje van een 15 jarige jongeman. Deze jongen is hoogbegaafd in combinatie met ADHD. De hond waar deze jongen mee werkt, is Balto. In het filmpje wil deze jongen Balto over de sprong ( de balk) heen en terug laten springen.

Spiegelsessie uitwerking:
Het eerste dat ik wil uitlichten, is de verwachting wat deze jongen heeft. Hij heeft deze oefening al eens gedaan en gaat er meteen vanuit dat dit nu ook lukt. Balto voelt dit aan en reageert anders dan dat de jongen verwacht. In het gedrag van Balto is te zien dat hij van alles wil doen, maar hij springt niet over de sprong heen. Bij zowel de jongen als bij Balto is de spanning te zien en te voelen.

Balto springt vervolgens met zijn twee voorpoten op de balk van de sprong. Dit resulteert erin dat de jongen begint te lachen en de spanning zakt. Hij probeert het nog eens en dan springt Balto over de balk. Uit deze oefening heeft deze jongen geleerd, dat als hij erg gespannen is het hem bemoeilijkt om zijn doel te bereiken. Met een ontspannen uitstraling kan hij makkelijker zijn doel bereiken.

Daarnaast zijn er nog andere doelen aan deze oefening gekoppeld. Namelijk: concentratie, verwachtingen, zelfvertrouwen, plezier/humor, sturen en leiden, duidelijk zijn in wat je wilt en spanning en ontspanning.

Spiegelmoment met Darko

In het volgende filmpje ziet u een voorbeeld van een spiegelmoment. In dit filmpje komen verschillende leerdoelen aan bod. Er is toestemming gegeven door cliënt en ouder/voogd om dit filmpje te plaatsen.

Achtergrond informatie:
Dit is een filmpje van een 15 jarige jongeman. Deze jongen is hoogbegaafd in combinatie met ADHD. Er worden er een paar beschreven. De hond waar deze jongen mee werkt, is Darko. In het filmpje wil deze jongen Darko over de sprong (de balk) heen en terug laten springen en zelf niet te dicht bij de sprong te staan. Er staan wat afleidende spullen op het veld.

Spiegelsessie uitwerking:
In dit filmpje stonden concentratie en niet af laten leiden centraal.

Op het filmpje is te zien dat Darko zich liet afleiden. Hij gaat namelijk op de ton zitten. Hiermee geeft Darko aan dat de jongen nog niet helemaal geconcentreerd en nog afgeleid is. Dit betekend dat hij nog veel in zijn denken zit. Dat Darko op de ton springt, maakt de jongen aan het lachen waardoor hij, net zoals in het filmpje met Balto, gaat lachen en ontspant. Hierdoor gaat hij minder nadenken. Dit zorgt ervoor dat het hem uiteindelijk lukt om het doel te bereiken. Uit deze oefening heeft deze jongen geleerd dat, als hij te veel nadenkt, hij zijn concentratie verliest en afgeleid raakt. Door dan iets grappigs te doen, te zien of aan iets grappigs te denken, gaat hij lachen. Op dit moment zie je hem ontspannen en bereikt hij ook zijn doel.

Daarnaast zijn er nog andere doelen aan deze oefening gekoppeld. Namelijk: concentratie, afleiding, verwachtingen, zelfvertrouwen, plezier/humor, sturen en leiden, duidelijk zijn in wat je wilt en spanning en ontspanning.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden hebben te maken met hoe vaardig je bent in contact met anderen zoals communicatie, inlevingsvermogen bij een ander en hoe je hier in handelt. Ook thema’s als onzekerheid, faalangst, perfectionisme en hoge verwachtingen bij jezelf én bij een ander bepalen hoe je sociaal vaardig handelt.

Kwaliteiten van het kind komen naar voren en ze krijgen geleerd om deze kwaliteit bewust in te zetten, maar dit gaat vaak ook gepaard met valkuilen. We gaan dan onderzoeken wat zijn deze valkuilen en hoe we deze kunnen omzetten in een kwaliteit.

Oplossingsgericht werken

Het oplossingsgericht werken is een van de methodieken waar mee gewerkt wordt. Er wordt vooral gekeken hoe je een oplossing kunt bedenken voor een situatie/probleem. Dit wordt ook gecombineerd met de wensvraag waarin de gewenste situatie wordt verduidelijkt.

Er wordt gewerkt met 6 stappen, die in de begeleiding verwerkt kunnen worden, namelijk:

 1. Contact maken, verbinding aangaan
 2. Verduidelijken veranderbehoefte
 3. Doelen stellen
 4. Positieve, kwaliteiten benoemen
 5. Stap voorruit zetten
 6. Voorruit

Leer & werk strategieën

De werk- en leer strategieën kunnen individueel aangeboden worden. Dit is een breed begrip dat op verschillende manieren aangeleerd kan worden. Zo kan dit met en zonder hond worden aangeleerd.

Waar aan gewerkt wordt, is bijvoorbeeld:

 • Plannen
 • Plan maken
 • Ben ik een denker, doener, dromer of beslisser (leercirkel Kolb)
 • Structureren (schoolwerk of klusjes)
 • Hoe pak ik iets aan
 • Welke strategieën gebruik ik en zijn deze passend
 • Aanleren van andere strategieën

Gedragsmodifivicatie CGM

Een methodiek binnen het sociaal pedagogisch werkveld is gedragsmodificatie (CGM). CGM is een manier om met problemen om te gaan, waarbij gekeken wordt naar het verband tussen:

 • De manier waarop je denkt
 • Hoe je je voelt
 • En wat je doet

CGM helpt om te ontdekken welke gedachten en gevoelens iemand heeft, inzicht geven aan welke manieren van denken en voelen er zijn, hoe je nare gevoelens onder controle kan houden en hoe je problemen kunt ontdekken en aanpakken. Zelf regie en verantwoordelijkheid is in deze van belang. Het kind zal zelf verantwoording gaan dragen voor zijn handelen en leert zelf omgaan met zijn (problemen) hoogbegaafdheid. Hierbij kan de ondersteuning van de hond een mooie aanvulling zijn.

Emotionele ontwikkeling

Emotionele ontwikkeling is een hele belangrijke ontwikkeling bij kinderen. Tijdens de emotionele ontwikkeling vormen ze zich tot een uniek persoon met een eigen persoonlijkheid.

Vaak voelen de kinderen iets en kunnen niet benoemen wat ze voelen of weten niet goed wat ze met dit gevoel moeten. Door emoties te laten ervaren en leren om hiermee om te gaan kunnen ze een mooie ontwikkeling doormaken. Via de honden worden er handvaten aangereikt die ze in dagelijkse situaties kunnen inzetten. Zo leren ze emoties herkennen, accepteren en eventueel omzetten in een gewenste emotie. Maar ook leren ze dat veel situaties uniek zijn en niet iedere situatie dezelfde emotie heeft. Zo leren ze ook onderscheid te maken tussen hun eigen gevoel en wat de situatie van hun vraagt.

Daarnaast kunnen ze emoties ook bij anderen leren herkennen en accepteren. Vervolgens kunnen ze keuzes maken wat ze met de emoties van anderen doen bijvoorbeeld hun eigen gedrag veranderen om een andere emotie bij de ander teweeg te brengen of zichzelf af te sluiten voor het gevoel en dit bij de ander te laten.